קבוצת תגליות תש"ף - רשמים וחוויות - מיקטע 6 שביל הסנהדרין מצומת הושעיה לצפורי בהדרכת ד"ר חגי עמיצור

טליה, ממטיילות קבוצת תגליות , הצועדת עם ד"ר חגי עמיצור בשביל הסנהדרין מסכמת בסוף כל מיקטע הליכה את הרשמים והחוויות, כמו גם את התוכן של ההסברים במהלך ההליכה בשביל כולל הרחבות וסיכומים נרחבים. 

======================================

היום- עושים קטע נוסף על שביל הסנהדרין, כאשר אנחנו  [מיודפת דרך בקעת בית נטופה אל צומת 5-מדלגים על קטע הושעיה] בגלל בוץ ומים. בצומת אבן שביל הסנהדרין: "לא מקומו של אדם מכבדו אלא אדם מכבד את המקום"  [משנה , אבות]. אנחנו בצומת הכניסה להושעיה [אחד מהישובים שהוקמו בגליל במסגרת 'ייהוד הגליל'.הוֹ ַׁש ְע ָיה או מצפה הושעיה הוא יישוב קהילתי דתי בגליל התחתון, כשישה ק"מ צפונית לנצרת, 

בתחום השיפוט של המועצה האזורית עמק יזרעאל. היישוב נקרא על שם האמורא רבי הושעיה רבה, אשר ישב בציפורי   הישוב הוקם 1980הסמוכה בראשית תקופת התלמוד. בשנת במקום, במסגרת תוכנית המצפים בגליל.] השביל עובר דרך אתר יהודי 'שיחין' ומשם נמשיך לציפורי כאשר בדרך נעבור ע"י קברו של ר' יהודה נשיאה (נכדו של ר' יהודה נשיא). 

לקריאת סיכום יום ההליכה במיקטע מס' 6 מצומת הושעיה לציפורי מוזמנים להיכנס לסיכומים של טליה

שביל הסנהדרין קטע 6- אל ציפורי 10-2-20.pdf

===========================================