דף שבועי מס'  175 הזאינו תשפ"א (סוף קריאה של תש"ף( - צור , צור ישראל ומגילת העצמאות


מס' 175 - האזינו תשפא .pdf