האזינו תשפ"א (סוף הקריאה של תש"ף)

דף שבועי מס'  175 הזאינו תשפ"א (סוף קריאה של תש"ף( - צור , צור ישראל ומגילת העצמאות


מס' 175 - האזינו תשפא .pdf