ואתחנן תש"ף - שבת נחמו

דף שבועי פרשת ואתחנן שבת נחמו - בזכירה סוד הגאולה, נבוריה כאתר זכרון לאומי     


מס' 167 - ואתחנן - נחמו תשפ .pdf


==============================