ויחי תש"ף


דף שבועי מס' 138 


פרשת ויחי  -  שמשון , משיח, ופסיפסים עתיקים בגליל   


מס' 138 - ויחי תשפ.pdf

================================