ויקהל - פקודי תש"ף

דף שבועי מס' 148 - דף שבועי פרשת ויקהל  - פקודי

יתדות המשכן ויתדות החצר , איך מחברים שמים וארץ ?


מס' 148 - ויקהל תשפ.pdf

===========================