וישב תש"ף

דף 135 - פרשת וישב תש"ף

יוסף הצדיק , נעליים ויום הכיפורים 

מס' 135 - וישב תשפ.pdf