וישלח תש"ף

מס' 134 - וישלח תשפ.pdf

 יעקב ועשו , רבי יהודה הנשיא , ציפורי או בית שערים


================================================