מקץ - שבת חנוכה

בני מנשה בגולן עוד לפני הכניסה לארץ, ומה הקשר ליהודה המכבי וחנוכה ?  

דף שבועי מס' 136 - מקץ שבת חנוכה 

מס' 136 - מקץ שבת חנוכה תשפ.pdf


================================