ניצבים וילך תש"ף (אוגוסט 2020)

דף שבועי פרשת ניצבים וילך - צל, מעין וגיא צלמוות 


מס' 173 - נצבים וילך תשפ .pdf 

================================