פרשת חוקת

דף שבועי מס'  162 - פרשת חוקת 

דף שבועי פרשת חוקת  - עוג מלך הבשן, המבול ואברהם אבינו   


מס' 162 - חקת תשפ .pdf


מאמר שכתבתי בנושא טהרת אפר פרה אדומה בגליל לאחר חורבן הבית השני 

טהרת אפר פרה אדומה בגליל לאחר חורבן הבית.pdf


==============================================