פרשת משפטים תש"ף

דף מס' 144 - פרשת משפטים תש"ף 

עבדות וחירות, חורשה נעלמה ומרגל בריטי  


מס' 144 - משפטים תשפ.pdf

====================================