פרשת עקב - תש"ף


דף מס' 168 - דף שבועי פרשת עקב - "הרוגי ביתר" בין טבריה לציפורי     


מס' 168 - עקב תשפ .pdf


===============================================