פרשת פינחס

דף שבועי מב' 164 

דף שבועי פרשת פינחס  - מנהיגות, בניו של משה והרברט סמואל   


מס' 164 - פנחס תשפ .pdf


============================================