פרשת קרח

דף 161 -   פרשת קרח תש"ף -  דף שבועי פרשת קרח  - פי הארץ, רעידות אדמה וכיפת הסלע


מס' 161 - קרח תשפ .pdf


=====================================================