פרשת תצוה תש"ף

דף מס' 146 - דף שבועי פרשת תצוה  -  הציץ על מצח אהרן, גלית ודוד,  רמב"ן  - עכו ומחצית השקל 


מס' 146 - תצוה תשפ.pdf


======================================