שופטים תש"ף

דף שבועי פרשת שופטים - מצות המלך, שיבה למצרים ועלית האלף     


מס' 170 - שופטים תשפ .pdf

=======================