יאיר עמיצור – "איך שביל נולד" ? – מחלום למציאות

יאיר עמיצור – "איך שביל נולד" ? – מחלום למציאות

קרא עוד
אימתי פסקה טהרת אפר פרה אדומה ?

לאחר חורבן הבית השני המשיכו בגליל לשמור על דיני טומאה וטהרה. הדבר עולה ממקורות רבים במאמר זה נעשה נסיון לסקור את המקורות השונים ולנסות להבין עד מתי המשיכה להתקיים טהרת אפר פרה אדומה. כמו כן נעשה נסיון להבין את תולדותיה של בית שערים על סמך הבנה זו.

קרא עוד
חפירות בית שערים - עונה 2018

מאמר מאתר רשות הטבע והגנים על עונת החפירות 2018 בגן לאומי בית שערים.

קרא עוד